" Иднината припаѓа на оние кои веруваат во вистинитоста на своите соништа."

Елинор Рузвелт